Cason di Lanza / Fotoalbum

2013


Westrampe, 4 km vor Paularo (17.07.2013)

17.07.2013

Ostrampe, 4 km nach Pontebba (11.26)

17.07.2013

Ostrampe, 6 km nach Pontebba (11.31)

17.07.2013

Ostrampe, 11 km nach Pontebba, 4 km vor dem Pass (11.41)

17.07.2013

Ostrampe, 11 km nach Pontebba, 4 km vor dem Pass (11.44)

17.07.2013

Ostrampe, 2 km vor dem Pass (11.49)

17.07.2013

Ostrampe, 2 km vor dem Pass (11.50)

17.07.2013

Passhöhe (12.01)

17.07.2013

Passhöhe (12.02)

17.07.2013

Passhöhe (12.02)

17.07.2013

Passhöhe (12.02)

17.07.2013

Passhöhe (12.06)

17.07.2013

Passhöhe (12.08)

17.07.2013

Westrampe, 5 km nach dem Pass (12.22)

17.07.2013

Westrampe, 5 km nach dem Pass (12.24)

17.07.2013

Westrampe, 7 km nach dem Pass (12.29)

17.07.2013

Westrampe, 7 km nach dem Pass (12.29)

17.07.2013

Westrampe, 9 km nach dem Pass (12.34)

17.07.2013

Westrampe, 11 km nach dem Pass (12.45)

17.07.2013

Westrampe, 11 km nach dem Pass (12.45)

17.07.2013

Westrampe, 11 km nach dem Pass (12.45)

 Zurück