Gampenpass / Fotoalbum

1997 - 2010

 
Gampenpass, Blick nach Norden (12.07.2010)

22.07.1997

Passhöhe (13.28 - 13.45)

29.07.1998

Passhöhe (14.45 - 14.55)

03.08.2007

Passhöhe (10.23)

03.08.2007

Passhöhe, Blick nach Norden (10.23)

03.08.2007

Passhöhe, Blick nach Süden (10.24)

03.08.2007

Passhöhe (10.27)

03.08.2007

Passhöhe, Blick nach Norden (10.27)

03.08.2007

Unsere liebe Frau im Walde (10.43)

03.08.2007

Unsere liebe Frau im Walde (10.47)

03.08.2007

Unsere liebe Frau im Walde (10.51)

12.07.2010

Passhöhe (18.30)

12.07.2010

Passhöhe (18.30)

12.07.2010

Passhöhe (18.31)

12.07.2010

Nordrampe, 10 km nach dem Pass, Blick nach Bozen (18.47)

12.07.2010

Nordrampe, 10 km nach dem Pass, Blick nach Bozen (18.47)

12.07.2010

Nordrampe, 10 km nach dem Pass, Blick in Richtung Meran (18.48)

12.07.2010

Nordrampe, 10 km nach dem Pass (18.53)

12.07.2010

Nordrampe, 10 km nach dem Pass (18.54)

12.07.2010

Nordrampe, 10 km nach dem Pass, Blick nach Meran (18.55)

  Zurück